HỆ STAIN MÀU  »  STAIN MÀU TRONG NHÀ

STAIN MÀU TRONG NHÀ

Stain màu trong nhà (colour stain indoor) là hổn hợp pha trộn giữa các loại màu và phụ gia. Dùng để nhuộm hoặc phun lên gỗ làm cho sản phẩm đẹp và óng ánh.

Web Counter
Lượt truy cập