Sơn  AC (Acid cured) Là loại sơn hai thành phần chất lượng cao màng sơn đanh và cứng , nhanh khô ,độ phủ cao, kháng được dung môi và acid 

Sơn  AC (Acid cured) Là loại sơn hai thành phần chất lượng cao màng sơn đanh và cứng , nhanh khô ,độ phủ cao, kháng được dung môi và acid 

Web Counter
Lượt truy cập