Wax Sáp HP  là sản phẩm lau để bảo vệ sản phẩm đồ gổ, có tính chống chọi lại thời tiết và khí hậu tốt. Hơn nữa, lau Wax Sáp làm tăng tính thẩm mỹ về dòng hàng giã cổ.  

Wax Sáp DWR  là sản phẩm lau để bảo vệ sản phẩm đồ gổ, có tính chống chọi lại thời tiết và khí hậu tốt. Tăng độ bóng cho sản phẩm, Hơn nữa, lau Wax Sáp làm tăng tính thẩm mỹ về dòng hàng giã cổ.  

Web Counter
Lượt truy cập