Bột bả lấp tim gỗ (Wood filler) là sản phẩm để bả lên bể mặt gỗ làm lấp các tim gỗ tạo bề mặt phẳng trước khi sơn lót , đồng thời nếu pha chung với màu sẽ cho ra được nhiều màu sắc tim gỗ khác nhau.

Bột trám trét (putty) là sản phẩm dùng để trám trét những vết nứt hoặc những vết móp của gỗ nhằm tạo bề mặt phẳng trước khi thi công những phần kế tiếp. Có thể pha chung với màu để sử dụng cho các sắc mộc khác nhau.

Web Counter
Lượt truy cập