Sơn NCSP  (Supper Nitrocellulose) Là một loại sơn một thành phần không độc tố (free aromatic) thường dùng cho đồ chơi trẻ em và dụng cụ nhà bếp bằng gỗ.

Sơn  NCMT (Nitro Mathetics): Là loại sơn một thành phần độ phủ cao , nhanh khô ,dễ sử dụng và bảo quản thường dùng cho đồ gỗ nội thất.

Sơn NC (Nitrocellulose): Là loại sơn 1 thành phần. không độc hại cho người sử dụng, dễ sử dụng và bảo quản. thuwownhf dùng cho đồ gỗ nội thất.

Sơn NC (Nitrocellulose): Là loại sơn 1 thành phần. không độc hại cho người sử dụng, dễ sử dụng và bảo quản. thuwownhf dùng cho đồ gỗ nội thất.

Web Counter
Lượt truy cập