Sơn  PUEX (polyurethan Eeellent) là loại sơn 2 thành phần. độ phủ rất cao. Kháng được nước và dung môi, thường dùng cho đồ gỗ nội thất.

Sơn PU (plyurethane alkyd) là loại sơn 2 thành phần chất lượng cao. Màng sơn cứng, độ phủ cao, kháng được nước và dung môi, thường dùng cho đồ gỗ nôi thất.

Sơn PU (plyurethane alkyd) là loại sơn 2 thành phần chất lượng cao. Màng sơn cứng, độ phủ cao, kháng được nước và dung môi, thường dùng cho đồ gỗ nôi thất.

Sơn  PUNY (polyurethan non yellowing) là loại sơn 2 thành phần chất lượng cao. Màng sơn cứng, độ phủ cao, kháng được nước và dung môi, chống ngả vàng tốt, thường được dùng cho đồ gỗ ngoài trời.

Sơn PUFC (Polyurethane acrylic) là loại sơn 2 thành phần có độ dày cứng rất cao và bóng, chịu nhiệt và chống ngả vàng tốt, thích hợp để đánh bóng. Thường dùng để làm những đồ mỹ nghệ giả sơn mài.

Web Counter
Lượt truy cập