Sơn PC là hệ sơn (Super Nitrocellulose) Là loại Sơn PU biến tính 1 thành phần. Không độc hại , chậm ngả vàng với thời tiết .Màng Sơn đẹp và cứng , dễ sử dụng và bảo quản.

Web Counter
Lượt truy cập